Prisiau llaeth

Gweler y ddolen gyswllt isod am wybodaeth gyfredol am brisiau llaeth a chytundebau:

 

http://www.dairyco.org.uk/market-information/milk-prices-and-contracts/
 

Dadansoddiad porfa wythnosol

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i gael darlleniadau twf porfa wythnosol cyfartalog diweddaraf ein modiwl Gwerth Porfa.

I gael mwy o fanylion am ddarlleniadau porfa unigol ein deuddeg fferm Gwerth Porfa, yn ogystal â gwybodaeth gyffredinol am y modiwl, cliciwch yma.

Facebook

Newyddion diweddaraf

Cylchlythyr Godro

Mae Godro’n gylchlythyr a baratoir yn arbennig ar gyfer y diwydiant llaeth yng Nghymru.  I lawrlwytho’r rhifyn diweddaraf cliciwch yma.